download PDF-versiepdf

Bij Paulides Vastgoed vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij de privacywetgeving in acht nemen. Paulides Vastgoed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacy policy. Onze principiƫle richtlijnen zijn eenvoudig. Wij zijn duidelijk over de gegevens die wij verzamelen en waarom wij deze verzamelen. Wij beschermen uw gegevens zo goed als wij kunnen. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Als er wijzigingen plaatsvinden in de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt, wordt onze privacy policy bijgewerkt.

 

I Gebruik van persoonsgegevens

Paulides Vastgoed verwerkt persoonsgegevens voor een optimale dienstverlening en ten behoeve van het controleren van de identiteit van natuurlijke personen. Paulides Vastgoed verwerkt persoonsgegevens zoals NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum en -plaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, kadastrale informatie en gegevens over uw behoeften en wensen ten aanzien van de vastgoedmarkt. Wij zullen alleen de voor onze dienstverlening noodzakelijke gegevens verwerken. Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dat met zich meebrengen dat het niet mogelijk zal zijn de gevraagde diensten te leveren.

 

II Grondslag voor verwerking van persoonsgegevens

Paulides Vastgoed verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend om met onze relaties in contact te treden en om onze diensten te kunnen verlenen. De persoonsgegevens worden gebruikt om te verwerken in onze adviezen en onze klanten op de hoogte te stellen en te informeren via objectinformatie, e-mailberichten of anderszins, alles in het kader van de opdracht die aan Paulides Vastgoed door de betreffende opdrachtgever is verstrekt. Het verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen indien daarvoor toestemming is verleend.

 

III Bewaartermijn van persoonsgegevens

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is afhankelijk van de door u verstrekte opdracht. De bewaartermijn kan langer zijn dan de periode waarvoor we u diensten verlenen, waarbij we wettelijke of regelgevende verplichtingen hebben om persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren of waar we de informatie mogelijk moeten behouden in geval van een rechtsvordering.

 

IV Beveiliging van persoonsgegevens

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft Paulides Vastgoed een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

V Delen van persoonsgegevens

Paulides Vastgoed deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt met uw nadrukkelijke toestemming.

 

VI Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Paulides Vastgoed. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

VII Contact

Als u vragen, opmerkingen en/of verzoeken heeft met betrekking tot enig aspect van onze privacy policy, vragen wij u om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..